Historie

2014

Plavba do antarktických vod

Na konci roku 2014 a začátkem roku 2015 jsme podnikli na palubě historické plachetnice Bark Europe plavbu k Antarktidě. Na palubě jsme také oslavili celý rok 2014, který byl pro naši společnost mimořádně úspěšný. Podařilo se nám zrealizovat 32 plaveb (většinou týdenních) a na palubě našich lodí se při nich plavilo 789 klientů. Takže bylo rozhodně co oslavovat.

Plavba do arktických vod

V létě 2014 jsme zrealizovali několik expedic na holandské historické plachetnici Antigua na norské souostroví Špicberky v Severním ledovém oceánu.

2013

Plavba kolem světa

Podařilo se nám zrealizovat velkou transoceánskou plavbu, při které jsme obepluli celou zeměkouli. Na palubě plachetnice Oosterchelde jsme postupně přepluli přes Atlantický, Tichý i Indický oceán. Hojně mediálně sledovaná plavba splnila i své vědecké poslání. Tím byl výzkum psychických, sociálních a spirituálních dimenzí života na otevřeném moři. Dlouhá plavba přes oceán má na člověka, který nemá zkušenosti s mořeplavbou (a takových byla na palubě většina) silné účinky. Výzkum chování člověka v takto extrémních podmínkách byl proto vědecky mimořádně cenný.

VUT na plachetnici

Vysocké učení technickév Brně - konkrétně Centrum sportovních aktivit vyslalo několik studentů na Expediční projekt Univerzity Palackého.

2012

Plavba studentů Univerzity Palackého

Úspěšně jsme zrealizovali pilotní plavbu se studenty z Univerzity Palackého v Olomouci. Plavba sloužila jako příprava na větší akci s názvem European Universities Sail Challenge, což je plavba studentů z mnoha univerzit na historických plachetnicích.

23 úspěšně zrealizovaných plaveb

V tomto roce jsme uspořádali 16 plaveb na historických plachetnicích v Nizozemí a 5 plavby okolo dánských ostrovů a 2 kolem Skotska. Plaveb se celkově zúčastnilo 596 klientů.

2011

19 zdařile zrealizovaných plaveb

V tomto roce jsme uspořádali 15 plaveb na historických plachetnicích v Nizozemí a 4 plavby okolo dánských ostrovů. Plaveb se celkově zůčastnilo 512 klientů.

Spolupráce s Univerzitou Palackého

Podepsali jsme přelomovou smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Díky tomuto partnerství jsme se mohli pustit do příprav společných projektů, jako jsou studentské nebo výzkumné plavby.

2009

13 úspěšně zrealizovaných akcí

V tomto roce jsme uspořádali 11 plaveb na historických plachetnicích v Nizozemí a 2 plavby okolo dánských ostrovů. Plaveb se celkově zůčastnilo 312 klientů.

Vznik společnosti NaPlachetnici, s.r.o.

Jeden z přelomových momentů naší historie. Založili jsme obchodní společnost NaPlachetnici s.r.o. a hlavně jsme nakoupili naše první plavidla pro výpravy po Baťově kanále. Navázali jsme také partnerství se slovenskou Prvou plavebnou spoločnosťou s.r.o . se sídlem ve Skalici. 

2008

Expediční plavby

Podnikli jsme celkem čtyři expediční plavby do Norska ale i vzdálených Špicberků. Zorganizovali jsme také 10 plaveb pro naše klienty, kterých bylo v tomto roce 2010.

2007

Opouštíme bezpečí holandských vod

Při našich plavbách jsme se odvážili i mimo bezpečí holandských pobřežních vod, ve kterých jsme se pohybovali dosud.  Zorganizovali jsme 6 plaveb pro 156 klientů.

2006

První Češi na palubě

Uskutečnili jsme první komerční plavby s českými klienty na palubě. Stali jsme se oficiálními partnery konsorcia Frisian Sailing Company pro Českou republiku. Zorganizovali jsme 3 plavby se 75 klienty.

2005

Historicky první plavba

Podnikli jsme první zkušební plavbu se 32 českými klienty na palubě. Jednalo se zejména o přátelé, známe a rodinu. Během této plavby jsme vychytávali chybičky (např. kde zaparkovat, jak je to s pojištěním apod.).

2004

Objevování dalších destinací

Michal Kalman strávil několik dalších měsíců na několika historických plachetnicích. Hlavně se plavil po Severním moři, Baltském moři, ale také se podíval do moře středozemního, konkrétně na Sicílii, Liparské ostrovy nebo na Sardinii.

Diplomová práce o historických plachetnicích

Téma historických plachetnic se dostává na akademickou půdu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci studenti v rámci magisterského studia sepsali několik seminárních a jednu diplomovou práci na téma plavba na historické plachetnici.

2003

Vliegende Hollander

Michal Kalman odjel na studijní stáž do Nizozemí. Na palubě plachetnice Vliegende Holander podnikl plavbu trvající sedm měsíců. 

2002

Poprvé na plachetnici

Zakladatel společnosti NaPlachetnici Michal Kalman poprvé vstoupil na historickou plachetnici. Nesla jméno Bark Europe a stalo se to při ročním studijním pobytu v Kapském Městě v Jihoafrické Republice.

1979

Vznik Frisian Sailing Company

Vzniká obchodní společnost Frisian Sailing Company, která operuje s flotilou 28 historických plachetnic. O 27 let později jsme se stali jejími partnery. 

1979

Názory klientů

Napsali o nás

Partneři

We are excited about sailing, we love art. So we have combined it…see more.