Marián Tongeľ

Marián Tongeľ

Od roku 2006 provozuje slovenský přístav na Baťově kanále v hraničním městě Skalica, kde nabízí klientům možnost pronajmout si menší motorové čluny a kajutové lodě na plavbu po kanálu. Součástí pronájmu lodí je i zaškolení na ovládání lodě, při kterém vysvětlí základní pravidla chování na lodi, význam jednotlivých znaků a zvuků a předá vám své další teoretické i praktické znalosti.

Marián Tongeľ je absolventem strojírenské školy, která ho vybavila praktickými dovednostmi, které momentálně využívá při práci s loděmi, při opravách a servisu motorů

Jeho zálibou je rekonstrukce interiérů i exteriérů starších lodí, které svojí trpělivou prácí dokáže přeměnit na skutečně zajímavé a ocenění hodné lodní kusy. Je držitelem průkazu VMP a svoje bohaté několikaroční praktické zkušenosti na lodi nasbíral především na Baťově kanále a také na plavbách v Holandsku, Dánsku a Chorvatsku.

Největší výhoda: Kromě řečnického nadání, které využívá počas plavby ve vztahu k posádce, je i výrazný technický typ, což je neocenitelná věc v případě nepředvídatelných okolností na lodi.

Znalosti plavebních oblastí: Výborná znalost Baťova kanálu a řeky Moravy.

Napište Mariánovi na pristav@prvaplavebna.sk

 

Názory klientů

Napsali o nás

Partneři